Nu söker vi Byggnadssnickare

Köpmanberget_ 1

ROPH Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag till ROPH Invest AB, entreprenadbolagets huvudsakliga uppgift är att uppföra byggnationer inom de projekt som ROPH Invest AB bedriver. Bolaget driver idag projekten Köpmanberget/HIAB samt Hälsingeporten/Medskog och inom ramen för dessa kommer byggnationer av handelshus samt anpassningar av industrifastigheter till nya hyresgäster att…

Continue reading

Nu söker vi Arbetsledare

Köpmanberget_ 1

ROPH Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag till ROPH Invest AB, entreprenadbolagets huvudsakliga uppgift är att uppföra byggnationer inom de projekt som ROPH Invest AB bedriver. Bolaget driver idag projekten Köpmanberget/HIAB samt Hälsingeporten/Medskog och inom ramen för dessa kommer byggnationer av handelshus samt anpassningar av industrifastigheter till nya hyresgäster att…

Continue reading