ROPH BOLAGEN

Roph-Bolagen_250pix

AFFÄRSIDÉ
Bolaget skall bedriva affärsverksamhet inom kommersiella fastigheter, äga, förvalta, förädla, sälja eller hyra ut fastigheter främst kopplat till logistiskt attraktiva lägen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sverigekarta_pil

ROPH Invest AB är ett bolag som grundats med avsikt att vara verksamt inom fastighetsbranschen, bolagets affärsidé grundlades redan år 2006 och har sedan dess utvecklats till vad det är idag, ett bolag med ett omfattande pågående projekt med etablering av fastigheter för logistik, verkstad samt handels verksamhet.

Idag driver vi två större fastighetsprojekt Hälsingeporten samt Köpmanberget. ROPH äger direkt eller med partners ca 35 000 kvm fastigheter samt ca 200 000 kvm mark i Hudiksvalls samt Gävle.

ROPH Invest är initiativtagare till det nybildade Hudiksvalls Hydraulikkluster med medlemmar som HIAB, SUNFAB, HUDDIG, Oilquick, TUBE, HNA, Fiber Optic Valley samt Hudiksvalls kommun.

 

MEDSKOG
Ett av ROPH Invests projekt är ”Hälsingeporten”. Här syftar bolaget att etablera ett område bestående av volymhandel, trafikantservice, logistiklokaler samt service av fordon.

Hälsingeporten är den nya moderna handels och mötesplatsen.
En entré till Hudiksvall och hela Hälsingland.
• Ny E4-motorväg till Hudiksvall samt uppgradering av Rv84 ger nya möjligheter
• 4 miljoner fordon passerar ”Hälsingeporten”
• 200.000 kvm mark för exploatering i bästa skyltläge
• ”Hälsingeporten” potential att bli ett nav i Hälsingland
• Säker väg som ger tidsvinster till bla fjällen
• Inom 8-10 mils radie nås större delen av Hälsinglands 120 000 invånare med en köpkraft på ca 7 mdr kronor
• Inkl Sundsvallsområdet ca 250 000 inv
• Tillsammans med bland annat Biltema, Rusta samt MAX Hamburgare etablerar vi Hälsinglands nya handelsplats

KÖPMANBERGET 5:5
ROPH Invest AB har förvärvat HIAB:s kranproduktions anläggning 1 km öst om centrala Hudiksvall. Bakrunden till förvärvet är vårt engagemang för att etablera verksamhet baserad på samverkan i klustermiljö med fokus på den lokala hydraulik relaterade industrin. Fastighetsbeståndet består av 35 000 m2 lokaler samt ca 120 000 m2 mark.Cargotec och ROPH Invest har offentligt redogjort för den vision som ROPH Invest framställt för området, en vision som baseras på en uppdelning av beståndet i tre delar Allaktivitetshus, produktionscentrum samt slutligen verksamheter för R&D inom ramen för HIAB samt HHK.

GÄVLE NORR /Påvel Ångerman

Här omvandlar i Perol Fastigheter AB fd Mittmedias kvarter i centrala Gävle till att i framtiden innehålla bostäder, kontor, handel och hotell, detaljplanen för kvarteret är i slutfasen kvarteret kommer omfatta ca 15000 BTA

Hudiksvall/Smedjan 4 samt 5

Här omvandlar vi Mittmedias fd fastigheter till nya fastigheter med delvis nytt innehåll, ny detaljplan är under framtagning

Kontakta Pär Eriksson eller Henrik Fredriksson
om du har frågor eller intresse av lokaler eller mark.

Comments are closed