Roph

Aktivitetsfabriken

Wester+ Elsner har jobbat med att utveckla det gamla industriområdet Köpmanberget i Hudiksvall till en publik mötesplats med fokus på sport och fritid. I HIABs gamla industrilokaler har vi tillsammans med ROPH Invest utvecklat ett nytt allaktivitetshus och en om-och tillbyggd kontorsdel och butik. Allaktivitetshuset utgörs av gymnastikhallar, gym, paddle tennis, danslokal, allaktivitetssal, konstnärsateljéer och restaurang. I projekten har vi velat ta vara på och förstärka områdets gamla industrikaraktär.